Vị trí hiện tại : Mitom tv > VIE Women's Championship
VIE Women's Championship
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG

VIE Women's Championship Lịch thi đấu

12.02 14:30
Ha Noi(w) logoHa Noi(w)

-

Son La (w) logoSon La (w)

-

12.02 14:30
Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

-

Ho Chi Minh City FC Women logoHo Chi Minh City FC Women

-

12.02 14:30
Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

-

Ha Noi II Women logoHa Noi II Women

-

12.02 17:00
TNG Thai Nguyen(w) logoTNG Thai Nguyen(w)

-

Ho Chi Minh City FC B Women logoHo Chi Minh City FC B Women

-

Hiển thị thêm trận đấu >
12.02 14:30
Ha Noi(w) logoHa Noi(w)

-

Son La (w) logoSon La (w)

-

12.02 14:30
Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

-

Ho Chi Minh City FC Women logoHo Chi Minh City FC Women

-

12.02 14:30
Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

-

Ha Noi II Women logoHa Noi II Women

-

12.02 17:00
TNG Thai Nguyen(w) logoTNG Thai Nguyen(w)

-

Ho Chi Minh City FC B Women logoHo Chi Minh City FC B Women

-

11.29 17:00
Ho Chi Minh City FC(w) logoHo Chi Minh City FC(w)

2

TNG Thai Nguyen Women logoTNG Thai Nguyen Women

1

11.29 14:30
Son La (w) logoSon La (w)

0

Ha Noi II Women logoHa Noi II Women

2

11.29 14:30
Ho Chi Minh City FC B(w) logoHo Chi Minh City FC B(w)

0

Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

1

11.29 14:30
Ha Noi(w) logoHa Noi(w)

0

Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

1

11.26 17:00
Ha Noi II(w) logoHa Noi II(w)

0

Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

2

11.26 14:30
Ho Chi Minh City FC B(w) logoHo Chi Minh City FC B(w)

4

Son La (w) logoSon La (w)

1

11.26 14:30
Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

0

Ho Chi Minh City FC Women logoHo Chi Minh City FC Women

1

11.26 14:30
TNG Thai Nguyen(w) logoTNG Thai Nguyen(w)

1

Ha Noi (w) logoHa Noi (w)

3

11.22 17:00
Son La (w) logoSon La (w)

0

TNG Thai Nguyen Women logoTNG Thai Nguyen Women

4

11.22 17:00
Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

0

Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

3

11.22 14:30
Ho Chi Minh City FC(w) logoHo Chi Minh City FC(w)

4

Ha Noi II Women logoHa Noi II Women

0

11.22 14:30
Ha Noi(w) logoHa Noi(w)

3

Ho Chi Minh City FC B Women logoHo Chi Minh City FC B Women

0

11.19 17:00
Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

1

Son La (w) logoSon La (w)

0

11.19 14:30
Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

1

TNG Thai Nguyen Women logoTNG Thai Nguyen Women

0

11.19 14:30
Ho Chi Minh City FC(w) logoHo Chi Minh City FC(w)

5

Ho Chi Minh City FC B Women logoHo Chi Minh City FC B Women

0

11.19 14:30
Ha Noi II(w) logoHa Noi II(w)

0

Ha Noi (w) logoHa Noi (w)

4

11.16 17:00
Ha Noi(w) logoHa Noi(w)

0

Ho Chi Minh City FC Women logoHo Chi Minh City FC Women

0

11.16 17:00
Ho Chi Minh City FC B(w) logoHo Chi Minh City FC B(w)

0

Ha Noi II Women logoHa Noi II Women

2

11.16 14:30
Son La (w) logoSon La (w)

0

Phong Phu Ha Nam (w) logoPhong Phu Ha Nam (w)

5

11.16 14:30
TNG Thai Nguyen(w) logoTNG Thai Nguyen(w)

1

Than Ksvn (w) logoThan Ksvn (w)

4

Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy